การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ ออกหน่วยบริการรับค่าน้ำประปานอกสถานที่ ประจำเดือนเมษายน 2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ ออกหน่วยบริการรับค่าน้ำประปานอกสถานที่ ประจำเดือนเมษายน 2564

20 เมษายน 2564


การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่  ออกหน่วยบริการรับค่าน้ำประปานอกสถานที่ ประจำเดือนเมษายน 2564

เมื่อวันอังคารที่ 20 มีนาคม 2564 การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ นำโดยนายฉลาด  ลิ่มประรังษี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ นางเพ็ญศรี  ชตีพานี ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ มอบหมายเจ้าหน้าที่งานจัดเก็บรายได้  ลงพื้นที่อำนวยความสะดวกผู้ใช้น้ำ ออกหน่วยบริการรับชำระค่าน้ำประปานอกสถานที่ ประจำเดือน เมษายน 2564 ณ เทศบาลตำบลเขาพนม ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ ซึ่งเป็นการเพิ่มช่องทางการชำระเงินค่าน้ำ ลดเวลาและค่าใช้จ่ายสร้างความสะดวกให้กับผู้ใช้น้ำมากยิ่งขึ้น โดย กปภ.สาขากระบี่ จะออกหน่วยบริการประชาชนเป็นประจำทุกวันที่ 20 ของเดือน #PWA Service  #บริการด้วยหัวใจ

 
เลื่อนขึ้นข้างบน