กปภ.สาขาชลบุรี (พ) ดำเนินการตามมาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกัน ลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 (COVID-19) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาชลบุรี (พ) ดำเนินการตามมาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกัน ลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 (COVID-19)

20 เมษายน 2564


กปภ.สาขาชลบุรี (พ) ดำเนินการตามมาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกัน ลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 (COVID-19)

       เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 นายไชยรัตน์ พันธุ์สิน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาชลบุรี พร้อมด้วย หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด เข้ารับฉีดวัคซีนโควิด -19 (ซิโนแวค) ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลชลบุรียกระดับความปลอดภัยให้กับพนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการผู้ใช้น้ำ และสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนที่เข้ามาใช้บริการ

     ทั้งนี้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี ยังมีมาตรการป้องกัน ลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโควิด 19 สำหรับผู้ที่มาใช้บริการในสาขา จัดพื้นที่คัดกรองผู้ใช้น้ำเข้ารับบริการ สวมหน้ากากอนามัย ลงทะเบียนหรือสแกนไทยชนะ ตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือ เว้นระยะห่าง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและควบคุมการติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 (COVID – 19) ตามแนวทางของรัฐ และกระทรวงสาธารณสุข

 

งานลูกค้าสัมพันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)

 โทรศัพท์. 038-274865-9 ต่อ 109

 
เลื่อนขึ้นข้างบน