การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ร่วมทำกิจกรรม Big Cleaning Day (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ร่วมทำกิจกรรม Big Cleaning Day

21 เมษายน 2564


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ร่วมทำกิจกรรม Big Cleaning Day

ในวันพุธที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ภายใต้การบริหารงานโดยนายโกวิทย์  เพชรเศรษฐ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม สั่งการให้หัวหน้างาน พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด ร่วมทำกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อดำเนินตามแผนงานป้องกันโรค COVID-19 จังหวัดกระบี่ โดยการทำความสะอาดพื้นที่ให้บริการ ในสำนักงาน และมีจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ ผู้รับบริการ ก่อนเข้ารับบริการ แนะนำวิธีการล้างมือที่ถูกต้อง จัดเตรียมเจลล้างมือพร้อมหน้ากากอนามัย จัดเตรียมข้อมูลให้ความรู้เบื้องต้นในการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคแก่ประชาชนผู้มาใช้บริการ ณ กปภ.สาขาคลองท่อม

 
เลื่อนขึ้นข้างบน