กปภ.สาขาสมุทรสาคร ประชุมสายงานบริการและควบคุมน้ำสูญเสียครั้งที่ 12/2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาสมุทรสาคร ประชุมสายงานบริการและควบคุมน้ำสูญเสียครั้งที่ 12/2564

22 เมษายน 2564


กปภ.สาขาสมุทรสาคร ประชุมสายงานบริการและควบคุมน้ำสูญเสียครั้งที่ 12/2564

        การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร นำโดย นายไพฑูรย์ พงษ์รอด ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร พร้อมด้วย นางสาวสิริพร กิจวิจารณ์ ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย 1,2 และพนักงานในสังกัด เข้าร่วมประชุมสายงานบริการและควบคุมน้ำสูญเสียครั้งที่ 12/2564 เนื้อหาสำคัญในการประชุมครั้งนี้ คือ ติดตามความคืบหน้าการปฎิบัติงานตามแผนเชิงรุกลดน้ำสูญเสีย หนึ่งในกิจกรรมควบคุมน้ำสูญเสีย 15 มาตรการ , เร่งรัดการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ของ กปภ. พร้อมทั้งร่วมกันปรึกษาหารือปัญหาอุปสรรคในการทำงาน และแนวทางแก้ไข  เมื่อช่วงเช้าวันที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.– 16.00 น.

 
เลื่อนขึ้นข้างบน