กปภ.สาขาชลบุรี (พ) สนับสนุนน้ำดื่มให้กับโรงพยาบาลสนาม (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาชลบุรี (พ) สนับสนุนน้ำดื่มให้กับโรงพยาบาลสนาม

22 เมษายน 2564


กปภ.สาขาชลบุรี (พ) สนับสนุนน้ำดื่มให้กับโรงพยาบาลสนาม

          เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 นายไชยรัตน์ พันธุ์สิน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาชลบุรี, นายรักษา ภาคศักดิ์ศรี ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาชลบุรี, นางสุปราณี ทองเหี่ยง หัวหน้างานลูกค้าสัมพันธ์ และพนักงานในสังกัดการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวด กปภ. จำนวน 3,600 ขวด มอบให้กับโรงพยาบาลสนาม (ศูนย์อนามัยแม่และเด็กที่ 6), โรงพยาบาลสนาม (ขนส่ง) และสถานที่คัดกรองเชื้อโควิด-19 โดมอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองบ้านสวน

งานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)

โทรศัพท์. 038-274865-9 ต่อ 109

 
เลื่อนขึ้นข้างบน