การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาอรัญประเทศ นำโดยนายสกล ถุงทรัพย์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอรัญประเทศมอบหมายให้พนักงานในสังกัด จัดกิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาอรัญประเทศ นำโดยนายสกล ถุงทรัพย์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอรัญประเทศมอบหมายให้พนักงานในสังกัด จัดกิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day)

21 เมษายน 2564


การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาอรัญประเทศ นำโดยนายสกล ถุงทรัพย์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอรัญประเทศมอบหมายให้พนักงานในสังกัด จัดกิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day)

การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาอรัญประเทศ นำโดยนายสกล ถุงทรัพย์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอรัญประเทศมอบหมายให้พนักงานในสังกัด จัดกิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day) ทำความสะอาดฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค/แอลกอฮอล์ บริเวณพื้นที่จุดบริการประชาชน ทั้งภายใน – ภายนอกอาคารสำนักงาน และรถ  PWA Mobile Service รวมถึงบริเวณพื้นที่ทำงานของพนักงานรวมไปถึงอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและรับมือเชื้อไวรัส COVID - 2019 เพื่อเป็นสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยแก่ประชาชนที่มาชำระค่าน้ำประปาและติดต่อเรื่องต่างๆ รวมไปถึงพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่อีกด้วย โดย กปภ.สาขาอรัญประเทศจะดำเนินการ ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค/แอลกอฮอล์เป็นประจำทุกสัปดาห์ ตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID 2019 ของกปภ.อีกด้วย เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564

 
เลื่อนขึ้นข้างบน