การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.) สาขาอรัญประเทศ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนเมษายน 2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.) สาขาอรัญประเทศ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนเมษายน 2564

19 เมษายน 2564


การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.) สาขาอรัญประเทศ   จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนเมษายน 2564

การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.) สาขาอรัญประเทศ นำโดยนายสกล ถุงทรัพย์ ผู้จัดการ กปภ.สาขาอรัญประเทศ พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนเมษายน 2564 เรื่องสถานการณ์ เฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) หารือปัญหาอุปสรรค การให้บริการรับชำระค่าน้ำประปา  รับคำร้องค่าติดตั้ง และคำร้องอื่นๆ ด้วยรถ  PWA Mobile Service เพื่อลดความแออัดบนสำนักงาน , หารือการเพิ่มมาตรการลดความเสี่ยงตามนโยบาย กปภ.  การรับชำระค่าน้ำผ่านทางแอปพลิเคชั่น เพื่อลดความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน และเพิ่มความมั่นใจให้ประชาชนที่มาติดต่อ  และงบประมาณโครงการต่างๆ ที่ได้รับในปี 2564 และติดตามผลการดำเนินงานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) เพื่อรักษามาตรฐานและเตรียมความพร้อมในการต่ออายุ    พร้อมทั้งฝากให้บุคคลากรทุกท่าน สามัคคี ร่วมแรง ร่วมใจกันอย่างเต็มที่ เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานและเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรให้มากขึ้นอีกด้วย

 
เลื่อนขึ้นข้างบน