การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูรสิริบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 29 เมษายน 2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูรสิริบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 29 เมษายน 2564

30 เมษายน 2564


การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูรสิริบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 29 เมษายน 2564

วันนี้ (30 เมษายน 2564 ) การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ นำโดยนายฉลาด  ลิ่มปะรังษี ผจก.กปภ.สาขากระบี่ พร้อมด้วยนางเพ็ญศรี  ชตีพานี ผช.ผจก.กปภ.สาขากระบี่ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูรสิริบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 29เมษายน 2564  สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูรสิริบูลยราชกุมาร ณ บริเวณห้องโถงชั้น 1ศาลากลางจังหวัดกระบี่  นับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่ใต้ฝ่าพระบาททรงมีพระวิริยอุตสาหะ และพระราชปณิธานอันแน่วแน่ ในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระราชหฤทัยเปี่ยมด้วยพระเมตตากรุณา เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่อาณาประชาราษฎร์ ล้วนเป็นที่ประจักษ์อยู่ในดวงใจของพสกนิกรชาวไทยตลอดมา  ในวาระสำคัญดังกล่าว ส่งเสริมให้ประชาชนในจังหวัดกระบี่ ได้ร่วมกันทำความดี ถวายพระราชกุศลแสดงออกถึงความรักชาติ ศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์และธำรงรักษาไว้ให้มั่นคงสืบไป

 
เลื่อนขึ้นข้างบน