กปภ.สาขาภูเก็ต เก็บตัวอย่างน้ำประปาอย่างสม่ำเสมอเพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำให้ได้ตามมาตรของ กปภ. (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาภูเก็ต เก็บตัวอย่างน้ำประปาอย่างสม่ำเสมอเพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำให้ได้ตามมาตรของ กปภ.

11 พฤษภาคม 2564


กปภ.สาขาภูเก็ต เก็บตัวอย่างน้ำประปาอย่างสม่ำเสมอเพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำให้ได้ตามมาตรของ กปภ.

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต ภายใต้การบริหารงานโดยนายไกรสร มะหะหมัด ผจก.กปภ.สาขาภูเก็ต มอบหมายให้งานผลิต เก็บตัวอย่างน้ำประปาอย่างสม่ำเสมอเพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำให้ได้ตามมาตรฐานของ กปภ. เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า ด้านคุณภาพของน้ำประปาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid - 19 และเพื่อรองรับการเปิดรับนักท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต ตามแผนเดิมต้นเดือนกรกฎาคม 2564 นี้

 
เลื่อนขึ้นข้างบน