ผู้จัดการ กปภ.สาขาสมุทรสาคร ลงพื้นที่เร่งรัดการแก้ไขปัญหาน้ำไหลอ่อน ในพื้นที่ ต.ท่าฉลอม (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

ผู้จัดการ กปภ.สาขาสมุทรสาคร ลงพื้นที่เร่งรัดการแก้ไขปัญหาน้ำไหลอ่อน ในพื้นที่ ต.ท่าฉลอม

11 พฤษภาคม 2564


ผู้จัดการ กปภ.สาขาสมุทรสาคร ลงพื้นที่เร่งรัดการแก้ไขปัญหาน้ำไหลอ่อน ในพื้นที่ ต.ท่าฉลอม

           การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร นำโดย นายไพฑูรย์ พงษ์รอด ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร พร้อมด้วย หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย 2 และพนักงานในสังกัด ลงพื้นที่เร่งรัดปฎิบัติการลดน้ำสูญเสีย แก้ไขปัญหาน้ำไหลอ่อน บรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในบริเวณพื้นที่ตำบลท่าฉลอม โดยได้รับความร่วมมือสนับสนุนจาก งานน้ำสูญเสีย กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาค เขต 3เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2564

 
เลื่อนขึ้นข้างบน