การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาอรัญประเทศ นำโดย นายสกล ถุงทรัพย์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอรัญประเทศ มอบให้พนักงานในสังกัดร่วมกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์จังหวัดสระแก้วและเทศบาลตำบลบ้านด่าน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาอรัญประเทศ นำโดย นายสกล ถุงทรัพย์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอรัญประเทศ มอบให้พนักงานในสังกัดร่วมกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์จังหวัดสระแก้วและเทศบาลตำบลบ้านด่าน

11 พฤษภาคม 2564


การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาอรัญประเทศ นำโดย นายสกล ถุงทรัพย์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอรัญประเทศ มอบให้พนักงานในสังกัดร่วมกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์จังหวัดสระแก้วและเทศบาลตำบลบ้านด่าน

การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาอรัญประเทศ นำโดย นายสกลถุงทรัพย์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอรัญประเทศ มอบให้พนักงานในสังกัดร่วมกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์จังหวัดสระแก้วและเทศบาลตำบลบ้านด่านโดยมีนายสุรศักดิ์ ชิงนวรรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์จังหวัดสระแก้ว เขต 3 เป็นประธานมอบน้ำดื่มบรรจุขวดสัญลักษณ์ กปภ.และข้าวสารอาหารแห้งให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์วาตภัยทำให้บ้านเรือนเสียหายเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเบื้องต้น เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564

 
เลื่อนขึ้นข้างบน