การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพานจัดกิจกรรม Morning talk ครั้งที่ 8/2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพานจัดกิจกรรม Morning talk ครั้งที่ 8/2564

10 มิถุนายน 2564


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพานจัดกิจกรรม Morning talk ครั้งที่ 8/2564

ปภ.สาขาพาน จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า  (Morning Talk) ครั้งที่ 8/2564
 
          เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพาน โดย นางฉลองขวัญ  ภิญโญจิตร ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพานพร้อมด้วยหัวหน้างานทุกสายงาน  และพนักงานในสังกัด ร่วมกันจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ได้กล่าวต้อนรับ นายประกาศิต  อิศราภรณ์ หัวหน้างาน 7 งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย ในโอกาสได้ย้าย มาดำรงตำแหน่งที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพานและได้นำเสนอสื่อ  Animation  เกี่ยวกับหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณ เพื่อให้พนักงานได้ตระหนักและรับรู้

          และในวันเดียวกันนี้ ได้คัดเลือกดาวเด่น ประจำไตรมาส 3/2564 ได้แก่ นางสาวณภัคษร พรหมสิทธิ์ นายช่างโยธา 7  งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย รับมอบใบประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึก

 
เลื่อนขึ้นข้างบน