กปภ.สาขาบ้านฉาง สนับสนุนน้ำดื่มตรา กปภ. (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาบ้านฉาง สนับสนุนน้ำดื่มตรา กปภ.

18 มิถุนายน 2564


กปภ.สาขาบ้านฉาง สนับสนุนน้ำดื่มตรา กปภ.

             การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านฉาง นำโดยนายปราโมทย์ ฉันทะ ผู้จัดการฯ พร้อมด้วย นางนาถอนงค์ บุญสุทธิ หัวหน้างานอำนวยการ นายสายชล มัติโก หัวหน้างานผลิต และพนักงานในสาขา สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวด กปภ. และอาหารกล่องพร้อมทาน ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ฉีดวัคซีนแก่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อสร้างภูมิคุมกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ณ โรงพยาบาลบ้านฉาง จังหวัด ระยอง เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564

 
เลื่อนขึ้นข้างบน