กปภ.สาขาชัยนาท ดำเนินการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาชัยนาท ดำเนินการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day

21 กรกฎาคม 2564


กปภ.สาขาชัยนาท ดำเนินการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day

     เมื่อวันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยนาท โดยนายอภิปราย อรรคสูรย์ ผู้จัดการ มอบหมายให้หัวหน้างานผลิตและพนักงานในสายงาน ดำเนินการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ร่วมมือกันทำความสะอาดบริเวณโรงกรองน้ำแม่ข่ายชัยนาท และล้างถังตกตะกอน เพื่อให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด ถูกสุขลักษณะ เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้น้ำ และสร้างความสามัคคีของพนักงานในสายงาน

 
เลื่อนขึ้นข้างบน