ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชัยนาท

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชัยนาท
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายกิตติ พุ่มศรีธร

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชัยนาท

ชื่อสำนักงานประปา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชัยนาท
ที่อยู่
203 หมู่ 5
ต.บ้านกล้วย
อ.เมือง
จ.ชัยนาท
17000
โทรศัพท์
056-411-213
โทรสาร
056-411-600
Email
KittiP@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชัยนาท

รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาชัยนาท
รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาชัยนาท
แผนที่ตั้งจาก Google Map
แผนที่ขนาดใหญ่
ข้อมูลสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชัยนาท *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 12,298 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 11,800 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 431,918 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 408,677 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 240,860 ลบ.ม./เดือน

* กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชัยนาท

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ

# เขตจำหน่ายน้ำ หน่วยบริการ พื้นที่ (ตร.กม.) แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำ
1 ทม.ชัยนาท อ.เมืองฯ หมู่ที่ 2 บ้านคลองเรือ, หมู่ที่ 7 บ้านเขาดิน ต.เขาท่าพระ 6.061 แม่น้ำเจ้าพระยาและบ่อบาดาล ลุ่มเจ้าพระยา
2 ทต.หันคา อ.หันคา หมู่ที่ 3 บ้านหันคาเหนือ, หมู่บ้านไฟฟ้า ต.หันคา อ.หันคา 4.750 แม่น้ำท่าจีน ลุ่มน้ำท่าจีน
รวม 10.811

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 23/05/2018 กปภ.ชัยนาท ร่วมกิจกรรมในโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดชัยนาท
2 08/05/2018 กปภ.สาขาชัยนาท จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning talk) ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
3 02/04/2018 กปภ.สาขาชัยนาท จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning talk) ประจำเดือน เมษายน 2561
4 30/03/2018 กปภ.สาขาชัยนาท เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสา ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา” จังหวัดชัยนาท
5 21/03/2018 กปภ.ชัยนาท ร่วมกิจกรรมในโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดชัยนาท
6 15/03/2018 กปภ.สาขาชัยนาท จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning talk) ประจำเดือน มีนาคม 2561
7 27/02/2018 กปภ.สาขาชัยนาท จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning talk) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
8 22/02/2018 กปภ.สาขาชัยนาท เดินหน้าจัดกิจกรรม “โครงการเติมใจให้กัน”
9 13/02/2018 กปภ.สาขาชัยนาท ดำเนินการตามโครงการ “ประปาเพื่อประชารัฐ”
10 08/02/2018 กปภ.สาขาชัยนาท ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ในงานมหกรรมหุ่นฟางนกและของดีศรีท้องถิ่น จังหวัดชัยนาท ประจำปี 2561

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

เลื่อนขึ้นข้างบน