กปภ.สาขาชัยภุมิ ลงพื้นที่ตรวจสอบระบบประปาและไฟฟ้าพื้นที่ จ.ชัยภูมิ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาชัยภุมิ ลงพื้นที่ตรวจสอบระบบประปาและไฟฟ้าพื้นที่ จ.ชัยภูมิ

01 ตุลาคม 2564


กปภ.สาขาชัยภุมิ ลงพื้นที่ตรวจสอบระบบประปาและไฟฟ้าพื้นที่ จ.ชัยภูมิ

          การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชัยภูมิ ลงพื้นที่นำรถบรรทุกน้ำ ช่างประปาและช่างไฟฟ้า ส่งน้ำและเข้าตรวจสอบระบบปั๊มมอเตอร์และตู้คอนโทรลแรงสูง ณ แฟลตเคหะฯ 1,2 พื้นที่ จ.ชัยภูมิ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาระบบและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยครั้งใหญ่พื้นที่ จ.ชัยภูมิ ซึ่งภายหลังจากการตรวจสอบ น้ำไหลเข้าถังเก็บน้ำเป็นปกติ พร้อมได้ทำการแก้ไขไฟฟ้าระบบแรงสูง จนสามารถใช้การได้ตามปกติ ทั้งนี้ ได้สอนวิธีการแก้ไขเบื้องต้นกรณีเกิดเหตุขัดข้องในภายหลัง อย่างไรก็ตาม หากต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งมาได้ที่ กปภ.สาขาชัยภูมิ เพื่อลงพื้นที่ตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือต่อไป เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564

 
เลื่อนขึ้นข้างบน