ผอ.กปภ.ข.6 ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ท่วม กปภ.สาขาในสังกัด (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

ผอ.กปภ.ข.6 ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ท่วม กปภ.สาขาในสังกัด

04 ตุลาคม 2564


ผอ.กปภ.ข.6 ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ท่วม กปภ.สาขาในสังกัด

          นายจักรพงศ์ คำจันทร์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 ลงพื้นที่สถานีสูบน้ำแรงต่ำแก่งละว้า และสถานีผลิตน้ำทุ่งมน กปภ.สาขาบ้านไผ่, สถานีสูบน้ำแรงต่ำ กปภ.สาขาชนบท และสถานีผลิตน้ำหนองบัวดีหมี กปภ.สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิด พร้อมให้แนวทางการแก้ไขปัญหาระบบผลิตที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่ จ.ขอนแก่น ตลอดจนร่วมวางแผนการแก้ไขปัญหาเพื่อให้การบริการน้ำประปาเป็นไปอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อลูกค้าในพื้นที่ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564

 
เลื่อนขึ้นข้างบน