กปภ.ข.6 ประชุมมอบนโยบายการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.ข.6 ประชุมมอบนโยบายการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565

05 ตุลาคม 2564


กปภ.ข.6 ประชุมมอบนโยบายการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565

          การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 นำโดย นายจักรพงศ์ คำจันทร์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกอง และหัวหน้างานในสังกัด ประชุมรับมอบนโยบายการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 โดยได้นำแนวทางการดำเนินงานที่ผู้ว่าการ กปภ. ได้มอบนโยบายฯ มาถ่ายทอดและสังเคราะห์ขยายผลสู่การปฏิบัติงานจริง พร้อมนี้ ผอ.กปภ.ข.6 ได้กำชับเรื่องการดำเนินงานด้านศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ในปี 2565 ต้องผ่านการรับรองครบทุกสาขา การทำโครงการ ITA กำหนดเป้าคะแนนไว้ที่ร้อยละ 95 ตลอดจนการขับเคลื่อน ISO24510, ISO24512 และ ISO24528 ให้เป็นไปตามเป้าหมาย นอกจากนี้ ยังได้เน้นย้ำแนวทางการดำเนินงานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องในปี 2565 ได้แก่ การนำแนวทางการจัดการสาธารณูปโภคน้ำอย่างมีประสิทธิผล (EUM) การจัดทำรายงานความเชื่อมั่นคุณภาพน้ำประปาเพื่อเป็นข้อมูลแก่ผู้บริโภค พ.ร.บ. ข้อมูลส่วนบุคคล PDPA โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (BCG Economy Model) ณ ห้องประชุมใหญ่ กปภ.ข.6 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564

 
เลื่อนขึ้นข้างบน