กปภ.สาขาชัยภูมิ สนับสนุนรถบรรทุกน้ำล้างพื้นหลังเหตุอุทกภัยคลี่คลาย (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาชัยภูมิ สนับสนุนรถบรรทุกน้ำล้างพื้นหลังเหตุอุทกภัยคลี่คลาย

06 ตุลาคม 2564


กปภ.สาขาชัยภูมิ สนับสนุนรถบรรทุกน้ำล้างพื้นหลังเหตุอุทกภัยคลี่คลาย

          การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชัยภูมิ (กปภ.สาขาชัยภูมิ) นำโดย นายอัชนันท์ อุ่นโสดา ผู้จัดการ กปภ.สาขาชัยภูมิ มอบหมายให้ นายปรเมศวร์ ฐานเจริญ หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย พร้อมพนักงานในสังกัด นำรถบรรทุกน้ำร่วมฉีดชำระล้างพื้นที่ภายหลังจากเกิดเหตุอุทกภัย "พายุเตี้ยนหมู่" ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ จ.ชัยภูมิ ซึ่งปัจจุบันสถานการณ์ได้คลี่คลายและกลับเข้าสู่สภาวะเป็นปกติ ณ โครงการเคหะชุมชนชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564

 
เลื่อนขึ้นข้างบน