นายมงคล วัลยะเสวี รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2) ลงพื้นที่ กปภ.สาขามหาสารคาม เพื่อตรวจสอบปริมาณน้ำ ของลำน้ำชี ในพื้นที่ จ.มหาสารคาม (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

นายมงคล วัลยะเสวี รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2) ลงพื้นที่ กปภ.สาขามหาสารคาม เพื่อตรวจสอบปริมาณน้ำ ของลำน้ำชี ในพื้นที่ จ.มหาสารคาม

06 ตุลาคม 2564


นายมงคล วัลยะเสวี รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2) ลงพื้นที่ กปภ.สาขามหาสารคาม เพื่อตรวจสอบปริมาณน้ำ ของลำน้ำชี ในพื้นที่ จ.มหาสารคาม

วันที่ 6 ตุลาคม 2564 นายมงคล วัลยะเสวี รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2) การประปาส่วนภูมิภาค พร้อมด้วย นายจักรพงศ์ คำจันทร์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 นายกมล ศรีวงษ์ ผู้อำนวยการกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ (รับตำแหน่งใหม่ ผจก.กปภ.สาขาอุดรธานี (ชั้นพิเศษ))  นายธีรศักดิ์ กิตติศิริวัฒนกุล ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย  นายภาษิต พันลำ ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ และนายพฤหัส คำเรือน ผู้อำนวยการกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ (กปภ.ข.6) ลงพื้นที่ กปภ.สาขามหาสารคาม เพื่อตรวจสอบปริมาณน้ำของลำน้ำชี ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม พร้อมกับรับฟังแผนการป้องกันและเฝ้าระวัง หากปริมาณลำน้ำชีเพิ่มสูงขึ้นถึงขั้นวิกฤติ โดยมี นายณ.เณร วัฒนกูล ผู้จัดการ กปภ.สาขามหาสารคาม และ นายดิลก กิตติภักดีกุล ผู้ช่วยผู้จัดการฯ พร้อมด้วยหัวหน้างานบริการฯ และหัวหน้างานอำนวยการ และพนักงาน ให้การต้อนรับ และนำตรวจสอบพื้นที่บริเวณรอบโรงสูบน้ำแรงต่ำ(บ้านดินดำ) และภายในโรงสูบน้ำแรงต่ำ ซึ่งปัจจุบันปริมาณน้ำจากลำน้ำชี เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ อย่างไรก็ตาม สถานีโรงสูบน้ำแรงต่ำ (บ้านดินดำ) ยังคงผลิตน้ำ-จ่ายน้ำประปาได้ตามปกติ ทั้งนี้ กปภ.สาขามหาสารคาม ยังคงเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำจากลำน้ำชี และปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่อง และเต็มความสามารถ เพื่อให้บริการน้ำประปาให้กับลูกค้าได้อย่างไม่ขัดข้องต่อไป

 
เลื่อนขึ้นข้างบน