การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุวรรณภูมิ จัดกิจกรม สนทนายามเช้า(morning talk) วันที่ 7 ตุลาคม 2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุวรรณภูมิ จัดกิจกรม สนทนายามเช้า(morning talk) วันที่ 7 ตุลาคม 2564

08 ตุลาคม 2564


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุวรรณภูมิ จัดกิจกรม สนทนายามเช้า(morning talk)  วันที่ 7 ตุลาคม 2564

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุวรรณภูมิ

จัดกิจกรม สนทนายามเช้า(morning talk)

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 

***************************************************************

วันที่  7 ตุลาคม 2564  โดย นางเกศสุดา ยั่งยืน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุวรรณภูมิ พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด  จัดกิจกรรม สนทนายามเช้า(Morning talk )ครั้งที่ 1/65  ประจำเดือน ตุลาคม 2564โดย ผจก.กปภ.สาขาสุวรรณภูมิ ได้ถ่ายทอดนโยบายและองค์ความรู้ต่างๆ เพื่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมได้ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส 4/2564 โดยให้หัวหน้างานแต่ละสายงานรายงานผลการปฏิบัติงานในช่วงไตรมาสที่ผ่านมา รวมถึงเปิดโอกาสให้พนักงานในสังกัดได้ร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิด แสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ เพื่อการแก้ไขปัญหา สู่การวางแผนการดำเนินงานได้อย่างเต็มศักยภาพต่อไป พร้อมนี้ ได้ร่วมหารือแนวทางการรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 เพื่อร่วมป้องกันและดำเนินตามวิธีปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโดยเคร่งครัด และร่วมแสดงความยินดีกับ นายวัฒรินทร์ บำรุงสัตย์ หัวหน้างาน8 งานบริการฯ มีคำสั่งย้ายไปดำรงตำแหน่ง หัวหน้างาน 8 งานบริการฯ กปภ.สาขาร้อยเอ็ด

 
เลื่อนขึ้นข้างบน