กบร.6 จัดประชุมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนตุลาคม 2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กบร.6 จัดประชุมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนตุลาคม 2564

11 ตุลาคม 2564


กบร.6 จัดประชุมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนตุลาคม 2564

          การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 โดย กองบริหารทั่วไป นำโดย นางมนทกานติ์ คมขาว ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ร่วมประชุมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนตุลาคม 2564 โดย ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป ได้มอบนโยบายการดำเนินงานในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป เน้นย้ำการทำงานเป็นทีม พร้อมการร่วมเป็นจิตอาสาให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ จากนั้น ได้เปิดโอกาสให้หัวหน้างานแต่ละสายงาน ตลอดจนพนักงานได้ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการทำงาน และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อมุ่งเป้าผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่วางไว้ พร้อมในโอกาสนี้ ได้ร่วมแสดงยินดีให้การต้อนรับหัวหน้างานกฎหมายและนิติกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ได้แก่ นายกังวาน สมดีวีรเดช และช่วงท้ายการประชุม ผู้อำนวยการการกองบริหารทั่วไป เป็นตัวแทนมอบรางวัลพนักงานดาวเด่นประจำเดือนตุลาคม 2564 แก่ นางสาวณัฐวรรณ ภูละอินทร์ นักบริหารงานพัสดุ 6 และมอบของขวัญให้กับพนักงานในสังกัดที่ได้คลอดบุตรใหม่ แก่ นางสาวพัณณ์ชิตา ภูดวงดาษ พนักงานพัสดุ 6 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ณ  ห้องประชุมใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564

 
เลื่อนขึ้นข้างบน