กรค.6 จัดประชุมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนตุลาคม 2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กรค.6 จัดประชุมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนตุลาคม 2564

12 ตุลาคม 2564


กรค.6 จัดประชุมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนตุลาคม 2564

          การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 (กปภ.ข.6) โดย กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ (กรค.) นำโดย นายกมล ศรีวงษ์ ผู้อำนวยการกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ร่วมประชุมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนตุลาคม 2564 โดยได้รับเกียรติจาก นายจักรพงศ์ คำจันทร์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 มอบนโยบายการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 เน้นความเข้าใจในความคิดที่แตกต่าง ต่อสู้กับความท้าทายให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย ตลอดจนการให้เกียรติซึ่งกันและกัน พร้อมการทำงานร่วมกันเป็นทีม ตระหนักในวัฒนธรรมองค์กร และขอชื่นชมความสามารถของ กรค.6 ในโอกาสนี้ได้ร่วมให้การต้อนรับ นายพฤหัส คำเรือน เข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำตามคำสั่งแต่งตั้งใหม่อย่างเป็นทางการ พร้อมมอบนโยบายการดำเนินงาน และเปิดโอกาสให้หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการทำงาน และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง จากนั้น นายกมล ศรีวงษ์ ผู้อำนวยการกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ ได้กล่าวทิ้งท้ายก่อนมีกำหนดเดินทางเข้ารับตำแหน่งตามคำสั่งแต่งแต่งให้ไปดำรงตำแหน่งเป็น ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุดรธานี (ชั้นพิเศษ) โดยได้กล่าวถึงแนวทางการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมา การพัฒนากระบวนการทำงาน และการบริการจัดการการดำเนินงานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมขอชื่นชมความสามารถและศักยภาพของบุคลากรในสังกัด นอกจากนี้ ช่วงท้ายการประชุม แต่ละสายงานได้ร่วมมอบของที่ระลึกแก่ นายกมล ศรีวงษ์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุดรธานี (ชั้นพิเศษ) และนายพฤหัส คำเรือน ผู้อำนวยการกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมใหญ่ กปภ.ข.6

 
เลื่อนขึ้นข้างบน