การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

12 ตุลาคม 2564


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ในวันที่ 12 ตุลาคม 2564 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม นำโดย นางเพ็ญศรี ชตีพานี. ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม นำหัวหน้างาน พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมเครื่องสักการะ ณ อาคารสำนักงาน กปภ.สาขาคลองท่อม โดยนางเพ็ญศรี ชตีพานี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม เป็นประธานกล่าวคำน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร น้อมตั้งจิตยืนสงบนิ่ง เป็นเวลา 89 วินาที เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ตลอดระยะเวลา 70 ปี แห่งรัชสมัย ปวงพสกนิกรต่างประจักษ์ซึ้งในพระมหากรุณาและพระเมตตา พระเกียรติคุณแผ่ไพศาลขจรขจายไปทั่วทิศานุทิศ มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน ด้วยความห่วงใย จาก กปภ.สาขาคลองท่อม นางเพ็ญศรี ชตีพานี ผู้จัดการ กปภ.สาขาคลองท่อม และทีมงานผลิต, ทีมงานบริการฯ, ทีมงานอำนวยการ กปภ.สาขาคลองท่อม

 
เลื่อนขึ้นข้างบน