กปภ.สาขาพัทยา (พ) สนับสนุนน้ำดื่ม กปภ. ในกิจกรรม “๑๙๑๐ ด้วยหัวใจ” ครั้งที่ ๒ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาพัทยา (พ) สนับสนุนน้ำดื่ม กปภ. ในกิจกรรม “๑๙๑๐ ด้วยหัวใจ” ครั้งที่ ๒

12 ตุลาคม 2564


กปภ.สาขาพัทยา (พ) สนับสนุนน้ำดื่ม กปภ. ในกิจกรรม “๑๙๑๐ ด้วยหัวใจ” ครั้งที่ ๒

กปภ.สาขาพัทยา (พ) สนับสนุนน้ำดื่ม กปภ. ในกิจกรรม "๑๙๑๐ ด้วยหัวใจ" ครั้งที่ ๒

 

          วันนี้ (๑๒ ต.ค. ๖๔) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) โดย นายชัยทัช อิ้ดแสง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาพัทยา พร้อมด้วย นางภัทรอร ปานข่อยงาม หัวหน้างานลูกค้าสัมพันธ์ สนับสนุนน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน ๑๘๐ ขวด ในกิจกรรม "๑๙๑๐ ด้วยหัวใจ" ครั้งที่ ๒ แก่คณะจิตอาสาพระราชทาน ณ พระตำหนักทรงพัฒนา ร.๙ ภายในวัดญาณสังวราราม วรมหาวิหาร ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โดยคณะจิตอาสาพระราชทานร่วมทำความสะอาดพระตำหนักฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 

งานลูกค้าสัมพันธ์

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)

 
เลื่อนขึ้นข้างบน