การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตะกั่วป่า ร่วมจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 1/2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตะกั่วป่า ร่วมจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 1/2565

13 ตุลาคม 2564


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตะกั่วป่า ร่วมจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 1/2565

วันนี้ (13 ตุลาคม 2564) จ.ส.ต.สุเทพ ลี้ยุทธานนท์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาตะกั่วป่า นำทีมหัวหน้างาน พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด ร่วมจัดกิจกรรม "Big Cleaning Day" ครั้งที่ 1/2565 โดยร่วมแรงร่วมใจทำความสะอาดอาคารสำนักงานและพื้นที่โดยรอบ ตามหลักกิจกรรม 5 ส. "สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะและสร้างนิสัย" เพื่อให้สะอาด น่าอยู่ และสร้างบรรยากาศที่ดีให้แก่การทำงานและผู้มาติดต่อราชการ รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีและความสามัคคีให้แก่บุคลากรในองค์กร

 
เลื่อนขึ้นข้างบน