กปภ.สาขาอุบลราชธานี ลงพื้นที่มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ณ ศูนย์พักพิงชั่วคราว (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาอุบลราชธานี ลงพื้นที่มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ณ ศูนย์พักพิงชั่วคราว

14 ตุลาคม 2564


กปภ.สาขาอุบลราชธานี ลงพื้นที่มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.  ให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ณ ศูนย์พักพิงชั่วคราว

            นายวีรวัฒน์ อังควณิช ผู้จัดการ กปภ.สาขาอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางญาณิศา ศรีกุลวงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการ พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด

ลงพื้นที่มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 1,000 ขวด เพื่อช่วยเหลือ ประชาชนชุมชนวังแดง ที่ประสบภัยน้ำท่วม และอพยพมาอยู่ศูนย์พักพิงชั่วคราว

บริเวณสวนสาธารณะห้วยม่วง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี จำนวน 24 ครัวเรือน และชุมชนวังสว่างที่อพยพมาอยู่ศูนย์พักพิงชั่วคราวบริเวณวัดท่าวังหิน ต.ในเมือง

.เมือง จ.อุบลราชธานี จำนวน 17 ครัวเรือน เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564

 
เลื่อนขึ้นข้างบน