การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ้อมน้อย จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 1/2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ้อมน้อย จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 1/2565

14 ตุลาคม 2564


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ้อมน้อย จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 1/2565

วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2564 กปภ.สาขาอ้อมน้อย นำโดยนายสะอาด จงดี  ผจก.กปภ.สาขาอ้อมน้อย พร้อมด้วยนายปกรณ์  บัวทอง ผช.ผจก.หัวหน้างานและพนักงานในสังกัด "ร่วมกันจัดกิจกรรม Morning Talk" ประจำเดือน ตุลาคม 2564 เพื่อมอบนโยบายในการดำเนินงานของ กปภ.สาขาอ้อมน้อยสำหรับปีงบประมาณ 2565ให้แก่พนักงานในสังกัดได้รับทราบ   และเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน สอบถามปัญหาและอุปสรรค์ในการดำเนินงาน เพื่อหาแนวทางในแก้ไขให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายขององค์กร อีกทั้งเน้นกำชับให้พนักงานในสังกัดทุกคนดำเนินกิจกรรมต่างๆภายใต้การควบคุมโรคระบาด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโควิด-19   และร่วมยินดี ต้อนรับ ผู้ช่วยผู้จัดการ กปภ.สาขาอ้อมน้อย นายปกรณ์ บัวทอง  เนื่องจากย้ายเข้ามารับตำแหน่งใหม่

 
เลื่อนขึ้นข้างบน