การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ลงพื้นที่สำรวจหาท่อแตกรั่ว บริเวณพื้นที่ตำบลลำทับ อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ลงพื้นที่สำรวจหาท่อแตกรั่ว บริเวณพื้นที่ตำบลลำทับ อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่

14 ตุลาคม 2564


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ลงพื้นที่สำรวจหาท่อแตกรั่ว  บริเวณพื้นที่ตำบลลำทับ อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่

ในวันที่ 14 ตุลาคม 2564 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ภายใต้การบริหารงานโดย นางเพ็ญศรี ชตีพานี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม พร้อมด้วยทีมงานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย ได้ลงพื้นที่​สำรวจหาท่อแตกรั่ว บริเวณพื้นที่ตำบลลำทับ อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ ในช่วงเวลา 15.00 - 16.30 น. เพื่อลดอัตราน้ำสูญเสีย เป็นการให้บริการน้ำประปาอย่างเต็มประสิทธิภาพตามมาตรฐานของ กปภ. ซึ่งในครั้งนี้ได้พบจุดแตกรั่ว จำนวน 5 จุด และได้ดำเนินการซ่อมทันทีจนแล้วเสร็จ มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน ด้วยความห่วงใย จาก กปภ.สาขาคลองท่อม นางเพ็ญศรี ชตีพานี ผู้จัดการ กปภ.สาขาคลองท่อม และทีมงานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย กปภ.สาขาคลองท่อม

 
เลื่อนขึ้นข้างบน