การประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสง ดำเนินการตรวจสอบมาตรวัดน้ำ ตามโครงการ กปภ.เช็คชัวร์ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสง ดำเนินการตรวจสอบมาตรวัดน้ำ ตามโครงการ กปภ.เช็คชัวร์

25 พฤศจิกายน 2564


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสง  ดำเนินการตรวจสอบมาตรวัดน้ำ ตามโครงการ กปภ.เช็คชัวร์

ในวันที่ 25พฤศจิกายน 2564 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสง โดย นายสมเดช ใจสมุทร ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสง นายชนะชัย อุดมสัตยานุกิจ ผู้ช่วยผู้จัดการ กปภ.สาขาทุ่งสง มอบหมายให้ นายจรงค์ แสนกล มิสเตอร์ประปา ออกตรวจสอบมาตรวัดน้ำเมื่อได้รับแจ้งจากลูกค้าทำให้ลูกค้าประทับในความเอาใจใส่และการบริการที่รวดเร็วของ กปภ.

 
เลื่อนขึ้นข้างบน