การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ้อมน้อย จัดกิจกรรมอบรมเพิ่มความรู้ความเข้าใจ ให้กับพนักงานในสังกัด เกี่ยวกับการแจ้งเรื่องร้องเรียน-แจ้งซ่อม และเตรียมความพร้อมใช้ระบบ smart1662 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ้อมน้อย จัดกิจกรรมอบรมเพิ่มความรู้ความเข้าใจ ให้กับพนักงานในสังกัด เกี่ยวกับการแจ้งเรื่องร้องเรียน-แจ้งซ่อม และเตรียมความพร้อมใช้ระบบ smart1662

25 พฤศจิกายน 2564


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ้อมน้อย จัดกิจกรรมอบรมเพิ่มความรู้ความเข้าใจ ให้กับพนักงานในสังกัด เกี่ยวกับการแจ้งเรื่องร้องเรียน-แจ้งซ่อม และเตรียมความพร้อมใช้ระบบ smart1662

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ้อมน้อย นำโดย นายสะอาด จงดี ผจก.กปภ.สาขาอ้อมน้อย พร้อมด้วย นายปกรณ์ บัวทอง ผช.ผจก.กปภ.สาขาอ้อมน้อย หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมอบรมเกี่ยวกับการแจ้งเรื่องร้องเรียน-แจ้งซ่อม ผ่านระบบ Smart1662 เพื่อ ประชุมหารือ ซักซ้อมทำความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมในการใช้ระบบSmart1662 ในการรับเรื่องร้องเรียน และการรับแจ้งซ่อม ของ กปภ.สาขา ทั้งนี้เพื่อการบริการที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และประชาชนในพื้นที่การจ่ายน้ำของ กปภ.สาขาอ้อมน้อยจะได้รับประโยชน์สูงสุด ต่อไป

 
เลื่อนขึ้นข้างบน