กปภ.สาขามหาสารคาม จัดประชุมคณะทำงานโครงการจัดการน้ำสะอาด Water Safety Plan : WSP (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขามหาสารคาม จัดประชุมคณะทำงานโครงการจัดการน้ำสะอาด Water Safety Plan : WSP

25 พฤศจิกายน 2564


กปภ.สาขามหาสารคาม จัดประชุมคณะทำงานโครงการจัดการน้ำสะอาด Water Safety Plan : WSP

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 กปภ.สาขามหาสารคาม นำโดย นายณ.เณร วัฒนกูล ผู้จัดการ กปภ.สาขามหาสารคาม และ นายดิลก กิตติภักดีกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ กปภ.สาขามหาสารคาม จัดประชุมสายงานผลิต เพื่อถ่ายทอดนโยบายผู้บริหารระดับสูงที่จะดำเนินงานในปีงบประมาณ 2565,ผลการรับรองศูนย์ราชการสะดวก,การยื่นต่อใบรับรอง ISO ,การดำเนินการ Water is Life,นโยบายการดำเนินด้านการจัดการน้ำสะอาด ของ กปภ.,สถานการณ์อุทกภัย การแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดประสบการณ์ ทั้งประเด็นและปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นประจำวัน และอื่นๆ ทั้งนี้ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 โดยการบำรุงรักษาต้นไม้ รดน้ำ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ ฯลฯ ณ บริเวณรอบสระน้ำ โรงกรองน้ำห้วยคะคาง อ.เมือง จ.มหาสารคาม   

 
เลื่อนขึ้นข้างบน