กปภ.เขต ๑ ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันปราบดาภิเษก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.เขต ๑ ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันปราบดาภิเษก

28 ธันวาคม 2564


กปภ.เขต ๑ ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันปราบดาภิเษก

การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.) เขต ๑ นำโดยคณะผู้บริหารและพนักงานในสังกัด ร่วมกิจกรรม "วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช" จังหวัดชลบุรี ในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันปราบดาภิเษก ณ วัดใหญ่อินทราราม(พระอารามหลวง) อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔

 
เลื่อนขึ้นข้างบน