กปภ.สาขาบ้านตาขุน บริการรับชำระค่าน้ำประปานอกสถานที่ ณ สถานีผลิตน้ำคีรีรัฐนิคม (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาบ้านตาขุน บริการรับชำระค่าน้ำประปานอกสถานที่ ณ สถานีผลิตน้ำคีรีรัฐนิคม

10 มกราคม 2565


กปภ.สาขาบ้านตาขุน บริการรับชำระค่าน้ำประปานอกสถานที่ ณ สถานีผลิตน้ำคีรีรัฐนิคม

     วันจันทร์ ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2564 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน ภายใต้การบริหารงานของ นายพรประเสริฐแก้วสุขศรีผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน มอบหมายให้นายสุรพงษ์  วรรณศรี พนักงานประปา 6 ออกรับชำระค่าน้ำประปานอกสถานที่ ณ สถานีผลิตน้ำคีรีรัฐนิคม ตำบลท่าขนอน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยจะบริการรับชำระค่าน้ำประปานอกสถานที่ทุกวันที่ 10 ของทุกเดือน ในกรณีวันหยุด เลื่อนเป็นวันทพการวันถัดไป โดยไม่พักกลางวัน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้น้ำในเขตพื้นที่อำเภอคีรีรัฐนิคม 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน