กปภ.สาขาตะกั่วป่า ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียน เรื่องน้ำไหลอ่อน ในพื้นที่ ซอยเสนาราษฎร์ อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาตะกั่วป่า ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียน เรื่องน้ำไหลอ่อน ในพื้นที่ ซอยเสนาราษฎร์ อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

13 มกราคม 2565


กปภ.สาขาตะกั่วป่า ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียน เรื่องน้ำไหลอ่อน ในพื้นที่ ซอยเสนาราษฎร์ อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

จ่าสิบตรีสุเทพ ลี้ยุทธานนท์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาตะกั่วป่า มอบหมายให้นายชาติชาย มีชัย หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย และทีมงานบริการฯ ลงพื้นที่ดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำไหลอ่อน ในพื้นที่ ซอยเสนาราษฎร์ อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ระหว่างวันที่ 12 - 13 มกราคม 2565 ซึ่งท่อเมนเหล็กอาบสังกะสี โดยประสานท่อเมนใหม่และเดินท่อเมนรองประสานเข้ามาตรเดิม ปรับระบบน้ำให้มีแรงดันน้ำที่ดีขึ้นกว่าเดิม จนสามารถใช้ได้ทั่วพื้นที่ พร้อมเข้าอธิบายปัญหาให้ลูกค้าเข้าใจ เพื่อเป็นการลดข้อร้องเรียนที่อาจจะเกิดขึ้น และให้ลูกค้าได้รับการบริการที่ดี

 
เลื่อนขึ้นข้างบน