รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง ประชุมหารือการบริหารจัดการน้ำและลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ เพื่อวางมาตรการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง ประชุมหารือการบริหารจัดการน้ำและลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ เพื่อวางมาตรการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

14 มกราคม 2565


รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง ประชุมหารือการบริหารจัดการน้ำและลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ เพื่อวางมาตรการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

วันที่ 14 มกราคม 2564
รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง ประชุมหารือการบริหารจัดการน้ำและลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ เพื่อวางมาตรการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 
 
นางวารุณี ภิรมย์กิจ ผู้จัดการ กปภ.สาขาหนองบัวแดง พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานในสังกัด ให้การต้อนรับ นายสมบัติ ไตรศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ที่เดินทางมาเข้าตรวจเยี่ยม และเข้าร่วมประชุมหารือการบริหารจัดการน้ำ และลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ปริมาณน้ำ กปภ.สาขาหนองบัวแดง เพื่อเป็นการเตรียมการ และร่วมวางมาตรการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในเขตพื้นที่ให้บริการของ กปภ.สาขาหนองบัวแดง , น.เกษตรสมบูรณ์ , น.ภักดีชุมพล เพื่อป้องกันผลกระทบการขาดแคลนน้ำต่อการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ในช่วงเกิดภัยแล้ง ณ. ห้องประชุม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง

 
เลื่อนขึ้นข้างบน