กปภ.สาขาตราด ให้การต้อนรับ กปภ.สาขาขลุงและ กปภ.สาขาคลองใหญ่ ร่วมศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน ณ กปภ.สาขาตราด (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาตราด ให้การต้อนรับ กปภ.สาขาขลุงและ กปภ.สาขาคลองใหญ่ ร่วมศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน ณ กปภ.สาขาตราด

14 มกราคม 2565


กปภ.สาขาตราด ให้การต้อนรับ กปภ.สาขาขลุงและ กปภ.สาขาคลองใหญ่ ร่วมศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน ณ กปภ.สาขาตราด

กปภ.สาขาตราด โดยนายสรายุทธ ทองเหี่ยง ผจก.กปภ.สาขาตราด มอบหมายให้นางชุติมา ฉิมนุมาศ หัวหน้างานอำนวยการ ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก กปภ.สาขาขลุง,กปภ.สาขาคลองใหญ่ และคณะเข้าศึกษาดูงานการดำเนินการจัดทำระบบออนไลน์ SMART 1662 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ลดการร้องเรียน สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการ และยังเป็นการดำเนินการตามนโยบาย ส่งเสริมให้พนักงานเรียนรู้ เกิดการเเลกเปลี่ยน ถ่ายทอดความรู้ ให้สามารถนำไปปฏิบัติงาน รวมถึงเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน ในวันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 ณ กปภ.สาขาตราด

 
เลื่อนขึ้นข้างบน