การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ ร่วมประชุมเปิดการตรวจสอบ ตามแผนการตรวจสอบสำนักตรวจสอบประจำปี 2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ ร่วมประชุมเปิดการตรวจสอบ ตามแผนการตรวจสอบสำนักตรวจสอบประจำปี 2565

20 มกราคม 2565


การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ ร่วมประชุมเปิดการตรวจสอบ ตามแผนการตรวจสอบสำนักตรวจสอบประจำปี 2565

วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2565 การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ นำโดยนายฉลาด  ลิ่มปะรังษี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ นายณัฐพล  กองประดิษฐ ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ร่วมประชุมเปิดการตรวจสอบ ตามแผนการตรวจสอบสำนักตรวจสอบประจำปี 2565 กองตรวจสอบภูมิภาค 2 งานตรวจสอบภูมิภาค 1 เพื่อชี้แจงรายละเอียด รับทราบแนวทางและวัตถุประสงค์เพื่อการดำเนินการจัดเตรียมเอกสารและการประสานงานผู้รับผิดชอบ รับการตรวจสอบ กปภ.สาขาตามขอบเขตของการตรวจสอบต่อไป

 

#ช่องทางติดต่อสอบถาม

• โทรศัพท์ : 0-7561-1354

• โทรศัพท์มือถือสำนักงาน : 08-6478-0588

•  Page Facebook : @PWA.Krabi

• PWA Line Official id : @pwathailand

 
เลื่อนขึ้นข้างบน