กปภ.สาขาปากท่อ จัดกิจกรรม "สนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน มกราคม 2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาปากท่อ จัดกิจกรรม "สนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน มกราคม 2565

21 มกราคม 2565


กปภ.สาขาปากท่อ จัดกิจกรรม "สนทนายามเช้า (Morning Talk)  ประจำเดือน มกราคม 2565

วันนี้ (วันที่ 21 มกราคม 2565) นายอธิวิศน์  เกิดภาณุพัฒน์ ผจก.กปภ.สาขาปากท่อ หัวหน้างาน พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด ร่วมกันจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2565 และเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน สอบถามปัญหาและอุปสรรค์ในการดำเนินงาน เพื่อหาแนวทางในแก้ไขให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายขององค์กร ณ ห้องประชุมชั้น 2 กปภ.สาขาปากท่อ

 
เลื่อนขึ้นข้างบน