กปภ.สาขาเลิงนกทามอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. พิธีบวงสรวงโองการท่านท้าวสหัมบดีพรหม ประจำปี 2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาเลิงนกทามอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. พิธีบวงสรวงโองการท่านท้าวสหัมบดีพรหม ประจำปี 2565

21 มกราคม 2565


กปภ.สาขาเลิงนกทามอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. พิธีบวงสรวงโองการท่านท้าวสหัมบดีพรหม ประจำปี 2565

กปภ.สาขาเลิงนกทามอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. พิธีบวงสรวงโองการท่านท้าวสหัมบดีพรหม ประจำปี 2565

วันที่ 20 มกราคม 2565 กปภ.สาขาเลิงนกทา โดยนางสาวพรรวินท์ ราษี พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. แก่ผู้ร่วมงาน ในพิธีบวงสรวงโองการท่านท้าวสหัมบดีพรหม ประจำปี 2565 (ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-20 มกราคม 2565) ณ ลานเอนกประสงค์ด้านหลังสำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร(สาขาเลิงนกทา)

 
เลื่อนขึ้นข้างบน