การประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสง ตรวจวัดแรงดันน้ำที่เหมาะสมตามมาตรฐานการให้บริการของ กปภ. (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสง ตรวจวัดแรงดันน้ำที่เหมาะสมตามมาตรฐานการให้บริการของ กปภ.

21 มกราคม 2565


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสง ตรวจวัดแรงดันน้ำที่เหมาะสมตามมาตรฐานการให้บริการของ กปภ.

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสง โดย นายสมเดช ใจสมุทร ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสง นายชนะกิจ สัตยานุกิจ ผู้ช่วยผู้จัดการ กปภ.สาขาทุ่งสง มอบหมายให้ทีมงานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย ดำเนินการตรวจวัดแรงดันน้ำ โดยลงพื้นที่ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อตรวจวัดแรงดันน้ำที่เหมาะสมตามมาตรฐานการให้บริการของกปภ. ซึ่งผลการตรวจสอบอยู่ในเกณฑ์มาตฐานตามที่ กปภ.กำหนด และสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจแก่ผู้ใช้น้ำในพื้นที่ 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน