กปภ.สาขาลำพูน ออกหน่วยให้บริการรับคำร้องขอติดตั้งประปารายใหม่ ตามโครงการลดค่าติดตั้ง 10% ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565 ****** วันศุกร์ ที่ 21 มกราคม 2565 กปภ.สาขาลำพูน โดย นายพรพจน์ ฑีฆายุ ผจก.กปภ.สาขาลำพูน มอบหมายให้ นายพุฒิพงษ์ ทองอินทร์ หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย นางนิตยา มหาธง หัวหน้างานอำนวยการ พร้อมด้วยทีมงาน ออกหน่วยให้บริการรับคำร้องขอติดตั้งประปารายใหม่ ณ หมู่บ้านเพิ่มพิพัฒน์ ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้แก่ลูกค้า และเป็นการเพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำรายใหม่ เพิ่มยอดน้ำจำหน่าย ให้เป็นไปตามเป้าหมาย (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

 • สำหรับพนักงาน
 • แผนผังเว็บไซต์
 • ขนาดตัวอักษร:

 • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาลำพูน ออกหน่วยให้บริการรับคำร้องขอติดตั้งประปารายใหม่ ตามโครงการลดค่าติดตั้ง 10% ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565 ****** วันศุกร์ ที่ 21 มกราคม 2565 กปภ.สาขาลำพูน โดย นายพรพจน์ ฑีฆายุ ผจก.กปภ.สาขาลำพูน มอบหมายให้ นายพุฒิพงษ์ ทองอินทร์ หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย นางนิตยา มหาธง หัวหน้างานอำนวยการ พร้อมด้วยทีมงาน ออกหน่วยให้บริการรับคำร้องขอติดตั้งประปารายใหม่ ณ หมู่บ้านเพิ่มพิพัฒน์ ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้แก่ลูกค้า และเป็นการเพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำรายใหม่ เพิ่มยอดน้ำจำหน่าย ให้เป็นไปตามเป้าหมาย

21 มกราคม 2565


กปภ.สาขาลำพูน ออกหน่วยให้บริการรับคำร้องขอติดตั้งประปารายใหม่ ตามโครงการลดค่าติดตั้ง 10% ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565 ****** วันศุกร์ ที่ 21 มกราคม 2565 กปภ.สาขาลำพูน โดย นายพรพจน์ ฑีฆายุ ผจก.กปภ.สาขาลำพูน มอบหมายให้ นายพุฒิพงษ์ ทองอินทร์ หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย นางนิตยา มหาธง หัวหน้างานอำนวยการ พร้อมด้วยทีมงาน ออกหน่วยให้บริการรับคำร้องขอติดตั้งประปารายใหม่ ณ หมู่บ้านเพิ่มพิพัฒน์ ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้แก่ลูกค้า และเป็นการเพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำรายใหม่ เพิ่มยอดน้ำจำหน่าย ให้เป็นไปตามเป้าหมาย

กปภ.สาขาลำพูน  ออกหน่วยให้บริการรับคำร้องขอติดตั้งประปารายใหม่  ตามโครงการลดค่าติดตั้ง 10% ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

******

วันศุกร์ ที่ 21 มกราคม 2565 กปภ.สาขาลำพูน  โดย  นายพรพจน์  ฑีฆายุ ผจก.กปภ.สาขาลำพูน  มอบหมายให้ นายพุฒิพงษ์ ทองอินทร์  หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย นางนิตยา มหาธง หัวหน้างานอำนวยการ  พร้อมด้วยทีมงาน ออกหน่วยให้บริการรับคำร้องขอติดตั้งประปารายใหม่  ณ  หมู่บ้านเพิ่มพิพัฒน์  ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน  เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้แก่ลูกค้า และเป็นการเพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำรายใหม่ เพิ่มยอดน้ำจำหน่าย ให้เป็นไปตามเป้าหมาย

 
เลื่อนขึ้นข้างบน