กปภ.สาขาฮอด จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน( HOME CARE ) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาฮอด จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน( HOME CARE )

19 มกราคม 2565


กปภ.สาขาฮอด จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน( HOME CARE )

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาฮอด จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน(HOME CARE) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕                   
      การประปาส่วนภูมิภาคสาขาฮอด นำโดยนายวิชาญ พรมมา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาฮอด พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน ครั้งที่ ๕ /๒๕๖๕ ณ บ้านสบแจ่ม ม.๘ ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕  เวลา ๑๖.๔๐ น.                 
      ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการ "ติดมิเตอร์ใหม่ ลดราคา การประปาฯจัดให้"  รับลดค่าติดตั้งประปาใหม่ ๑๐% ระยะเวลา ๒ เดือน สำหรับลูกค้ารายใหม่ประเภทที่อยู่อาศัย (ติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด ๑/๒ นิ้ว) เฉพาะส่วนเหมาจ่ายที่มีระยะห่างจากท่อเมนจ่ายน้ำประปาไม่เกิน ๑๐ เมตร (ไม่รวมส่วนวางท่อภายในบ้าน) เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปาใหม่ และส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีจากการใช้น้ำประปาที่สะอาดปลอดภัย พร้อมสนับสนุนให้ประชาชนได้มีโอกาสใช้น้ำประปาสำหรับอุปโภคบริโภคมากยิ่งขึ้น สามารถยื่นแบบคำขอและชำระเงินค่าติดตั้งระหว่างวันที่ ๑ มกราคม - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
ซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการจำนวน ๕-๑๐ ราย และมีผู้ยื่นเอกสารแล้ว ๕ ราย นอกจากนี้ยังได้ประชาสัมพันธ์คุณภาพน้ำ   รับฟังความคิดเห็น สำรวจความพึงพอใจและความต้องการให้กปภ.สาขาฮอดพัฒนาในด้านใดเพิ่มเติม ประชาสัมพันธ์การชำระค่าน้ำผ่านช่องทางออนไลน์ บริการลงทะเบียนไลน์@ PWATHAILAND  พร้อมทั้งมอบของที่ระลึก  ทั้งนี้การจัดกิจกรรมได้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า๒๐๑๙ โดยสวมใส่หน้ากากอนามัย ใช้เจลล้างมือแอลกอฮอล์ และพนักงานทุกคนได้รับวัคซีนป้องกันการติดเชื้อฯแล้ว

 
เลื่อนขึ้นข้างบน