กปภ.เขต ๑ ติดตั้งเครื่องวัดอัตราการไหลน้ำดิบ กปภ.สาขาขลุง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.เขต ๑ ติดตั้งเครื่องวัดอัตราการไหลน้ำดิบ กปภ.สาขาขลุง

02 กุมภาพันธ์ 2565


กปภ.เขต ๑ ติดตั้งเครื่องวัดอัตราการไหลน้ำดิบ กปภ.สาขาขลุง

การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.) เขต ๑ โดยงานน้ำสูญเสีย ร่วมกับ กปภ.สาขาขลุง ติดตั้งเครื่องวัดอัตราการไหลน้ำดิบแบบพกพา เพื่อตรวจสอบปริมาณน้ำดิบที่ส่งมาจากสถานีสูบน้ำดิบตรอกนอง ต.ตรอกนอง อ.ขลุง จ.จันทบุรี มายังโรงกรองน้ำสำนักงาน กปภ.สาขาขลุง จ.จันทบุรี โดยข้อมูลจากการตรวจสอบเพื่อนำไปวางแผนบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย เพิ่มกำลังผลิตน้ำประปาให้เพียงพอต่อไป เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา

 
เลื่อนขึ้นข้างบน