กปภ.เขต ๑ และ กปภ.สาขากบินทร์บุรี ร่วมบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.เขต ๑ และ กปภ.สาขากบินทร์บุรี ร่วมบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย

10 มีนาคม 2565


กปภ.เขต ๑ และ กปภ.สาขากบินทร์บุรี ร่วมบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เขต ๑โดยงานน้ำสูญเสียและงานมาตรวัดน้ำ กปภ.เขต ๑ ร่วมกับ กปภ.สาขากบินทร์บุรี นำโดย นายชัยวัฒน์  พูลรอด ผู้จัดการ กปภ.สาขากบินทร์บุรี และงานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย ร่วมลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบระบบ DMA เฝ้าระวังน้ำสูญเสีย หาท่อแตกรั่ว และประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการบริหารจัดการลดน้ำสูญเสียในพื้นที่ ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีน้ำประปาใช้อย่างพอเพียงและต่อเนื่อง เมื่อวันที่ ๘ - ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕

 
เลื่อนขึ้นข้างบน