กปภ.เขต ๑ ร่วมต้อนรับและร่วมการประชุมสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ณ เกาะสีชัง จ.ชลบุรี (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.เขต ๑ ร่วมต้อนรับและร่วมการประชุมสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ณ เกาะสีชัง จ.ชลบุรี

22 มีนาคม 2565


กปภ.เขต ๑ ร่วมต้อนรับและร่วมการประชุมสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ณ เกาะสีชัง จ.ชลบุรี

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เขต ๑ นำโดยนายวิทยา สามสุวรรณ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ นายสุรวัฒน์ พลมณี ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กปภ.เขต ๑ นายจตุพร อิ่มสำราญ ผู้จัดการ กปภ.สาขาศรีราชา พร้อมคณะ ร่วมให้การต้อนรับพลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง  นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยและคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและร่วมการประชุมในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก เกี่ยวกับความคืบหน้าการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวัน โดยมีรองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม ซึ่งการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือความต้องการในการจัดทำแผนพัฒนาเกาะสีชังและแก้ไขปัญหาต่างๆ ของเกาะสีชังต่อไป ณ เกาะสีชัง อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕

 
เลื่อนขึ้นข้างบน