กปภ.เขต ๑ ปฏิบัติการเชิงรุกลดน้ำสูญเสีย กปภ.สาขาขลุง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.เขต ๑ ปฏิบัติการเชิงรุกลดน้ำสูญเสีย กปภ.สาขาขลุง

06 พฤษภาคม 2565


กปภ.เขต ๑ ปฏิบัติการเชิงรุกลดน้ำสูญเสีย กปภ.สาขาขลุง

การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.) เขต ๑ โดยงานน้ำสูญเสียร่วมกับ กปภ.สาขาขลุง ลงพื้นที่ลดน้ำสูญเสียเชิงรุกและหาท่อแตกท่อรั่ว ณ บริเวณ อ.แหลมสิงห์ , อ.ขลุง จ.จันทบุรี เพื่อช่วยลดน้ำสูญเสียและเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำประปาให้ดียิ่งขึ้น เมื่อวันที่ ๔-๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕

 
เลื่อนขึ้นข้างบน