การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง จัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า ( Morning Talk ) ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง จัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า ( Morning Talk ) ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

06 พฤษภาคม 2565


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง จัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า ( Morning Talk )  ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565
 
นำโดย นางวารุณี  ภิรมย์กิจ ผู้จัดการ พร้อมด้วย หัวหน้างาน พนักงานในสังกัด ร่วมประชุม "สนทนายามเช้า" ( Morning Talk ) ประจำเดือน พฤษภาคม 2565โดยในการประชุมในครั้งนี้ มีวาระการประชุมและวาระการติดตามผลการดำเนินงาน ดังนี้ 
1. แจ้งให้ทราบ น.ภักดีชุมพล ได้ดำเนินการก่อสร้างโรงกรองน้ำขนาด 100 ลบ.ม./ชม. และได้ขอรับพนักงาน  และลูกจ้าง ใหม่   จึงมอบหมายให้ทีมเทคนิค งานผลิต ช่วยดำเนินการฝึกสอน พนักงาน และลูกจ้าง ให้เรียนรู้งานในระบบผลิต เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานเข้าเวรได้อย่างถูกต้อง
2. กิจกรรม ให้ดำเนินการออกให้ความรู้กับหน่วยงานโครงการ กปภ.- อปท. เพื่อปวงชน
3. กิจกรรม ปลูกป่า
4. กปภ. ได้ดำเนินงานตามข้อตกลง MOU รณรงค์ให้พนักงาน กปภ.สวมใส่ผ้าไทย โดยให้ พนักงาน สวมใส่ผ้าไทยทุกวันอังคาร และวันศุกร์
5. เรื่องมาตรวัดน้ำของ รพ.หนองบัวแดง ( มาตรเดินเร็ว ) ให้ทางงานบริการรายงานคอมเม้นต์ และทำบันทึกไปถึงเขต 6
6. เรื่องขอใช้งบประมาณภัยแล้ง

 
เลื่อนขึ้นข้างบน