การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม ให้การสนับสนุนทีมวิทยากรในการให้ความรู้ระบบผลิตน้ำประปาและการควบคุมคุณภาพน้ำ ตามโครงการ "โครงการพัฒนาระบบการจัดการคุณภาพน้ำบริโภคและน้ำประปาในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม ประจำปี 2565" (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม ให้การสนับสนุนทีมวิทยากรในการให้ความรู้ระบบผลิตน้ำประปาและการควบคุมคุณภาพน้ำ ตามโครงการ "โครงการพัฒนาระบบการจัดการคุณภาพน้ำบริโภคและน้ำประปาในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม ประจำปี 2565"

08 พฤษภาคม 2565


การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม ให้การสนับสนุนทีมวิทยากรในการให้ความรู้ระบบผลิตน้ำประปาและการควบคุมคุณภาพน้ำ ตามโครงการ "โครงการพัฒนาระบบการจัดการคุณภาพน้ำบริโภคและน้ำประปาในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม ประจำปี 2565"

วันอังคารที่  3 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม โดย นายณ.เณร วัฒนกูล ผู้จัดการ กปภ.สาขามหาสารคาม และนายดิลก กิตติภักดีกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ กปภ.สาขามหาสารคาม ได้มอบหมายให้ พนักงานงานผลิต ในสังกัด กปภ.สาขามหาสารคาม ให้การสนับสนุนทีมวิทยากรในการให้ความรู้ระบบผลิตน้ำประปาและการควบคุมคุณภาพน้ำ ตามโครงการ "โครงการพัฒนาระบบการจัดการคุณภาพน้ำบริโภคและน้ำประปาในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม ประจำปี 2565" ให้กับประชาชน ณ ศาลาการเปรียญวัดนาควิชัย ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยโครงการดังกล่าวนี้ จัดขึ้นโดยสำนักงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม ภายใต้มาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

 
เลื่อนขึ้นข้างบน