กปภ.ข.6 ร่วมใจบริจาคโลหิต ช่วยวิกฤตโลหิตขาดแคลน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.ข.6 ร่วมใจบริจาคโลหิต ช่วยวิกฤตโลหิตขาดแคลน

10 พฤษภาคม 2565


กปภ.ข.6 ร่วมใจบริจาคโลหิต ช่วยวิกฤตโลหิตขาดแคลน

          การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 (กปภ.ข.6) นำโดยคณะผู้บริหาร หัวหน้างาน และบุคลากรในสังกัด ร่วมใจบริจาคโลหิต ช่วยวิกฤตโลหิตขาดแคลน ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6 จังหวัดขอนแก่น โดยรถบริการเคลื่อนที่ รวมปริมาณโลหิตทั้งสิ้น 5,400 ซีซี ณ สำนักงาน กปภ.ข.6 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565

 
เลื่อนขึ้นข้างบน